آموزش بهگزینی با اکسل ۲۰۰۷

1-      دو ستون بنام های x  و y ایجاد می کنیم

2-      مختصات x و y را در زیر ستون ها وارد می کنیم

3-      دو ستون داده های x و y را انتخاب می کنیم

4-      از قسمت تب insert و chart تب scatter   را انتخاب می کنیم

5-      از منو باز شده اولین گزینه scatter with only markers را انتخاب می کنیم

6-      در اینجا نقاط  بر روی نمودار رسم می شوند

7-      بر روی یکی از نقاط در نمودار کلیک راست کرده و گزینه trendline  را انتخاب می کنیم

8-      بهترین خط روی منحنی  نمودار رسم میشود

9-      در منوی باز شده format trendline  قسمت های زیر را علامت می زنیم

10-   در قسمت بالا گزینه linear   یعنی نوع خطی

11-  در قسمت پایین display equation on chart برای نمایش معادله خط

12-  در قسمت پایین display R-squared value on chart  برای نمایش خطا

 

می توانید جای نمودار و حتی اطلاعات نمایش داده شده را در صفحه اکسل جابجا کنید تا بهتر دیده شوند

با کمی کار در همان option ها می توانید نمودار را بهتر کنید کافیست در هر قسمت از نمودار کلیک

راست کنید و وارد قسمت تنظیمات شوید